[maandag 26 juni 2017 17:31] - [54.80.230.230]

Vacatures, Stages en Afstudeeropdrachten

Bijbaan bij Pre-U

Wij bij Pre-U hebben momenteel nog een vacature openstaan voor het schrijfteam van de Europa!Cup. Voor deze bijbaan zoeken wij nog enkele studenten die mee zouden willen helpen aan dit project. Mijn vraag aan jullie is of jullie deze vacature zouden willen delen met jullie leden of willen vragen wie er interesse heeft in deze vacature. De vacature is te vinden via deze link: https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/vacatures/#interesselijst

 De baan houdt het volgende in:

Als lid van het schrijfteam ontwikkel je lesmateriaal en opdrachten, geef je presentaties, onderhoud je contact met de opdrachtgever en het ROC, begeleid je de opdrachten die je hebt ontwikkeld en houd je website en Facebook-pagina bij.

De globale planning is als volgt:

- het formuleren van de opdrachtomschrijving (oktober);

- het ontwikkelen van het lesmateriaal, tekst én afbeeldingen (oktober-december);

- de nazorg van de opdracht (februari-mei);

- het geven van meerdere presentaties (februari);

- het begeleiden van jouw opdrachten tijdens de Finaledag (eind mei)

Afstudeeropdracht: Berekening van elektromagnetische propagatie in gelaagde media

Om schepen tegen corrosie te beschermen wordt naast coating gebruik gemaakt van Kathodische Bescherming. Hierdoor loopt elektrische stroom door het water en deze draagt bij aan elektrische en magnetische velden rondom het schip, de zogenaamde elektrische en magnetische signatuur. Moderne zeemijnen gebruiken elektrische en magnetische sensoren om deze velden waar te nemen en zo een inschatting te doen van hun target. Voor marineschepen, die in mijnengevaarlijk gebied moeten kunnen opereren, is het daarom van belang om inzicht te hebben in de elektrische en magnetische bijdrage aan de signatuur ten gevolge van het gebruik van Kathodische Bescherming, en om deze bijdrage indien mogelijk te reduceren. Met eindige elementen berekeningen (Comsol Multiphysics) kan een inschatting worden gemaakt van de elektrische signatuur.

Meer informatie

Meeloopstage Assetmanagement

Arcadis Nederland BV biedt een meeloopstage aan binnen het team Assetmanagement in de adviesgroep Infraconsult en Assetmanagement in Rotterdam. Het team is een succesvolle en hechte club die diverse werkzaamheden uitvoert ten aanzien van het managen van allerlei soorten assets – zowel civiel als ook gebouwen/utiliteitsbouw. De werkzaamheden in het vakgebied lopen sterk uiteen en zijn erg divers. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van inspecties van infrastructurele werken, en het rapporteren van je bevindingen in een advies naar de opdrachtgever. Ook het constructief beoordelen van bestaande constructies is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers, zowel overheden zoals Rijkswaterstaat, provincies, ministeries, gemeentes, maar ook private partijen zoals vastgoedondernemingen en de aannemerij.

Meer informatie

Computer Vision Engineer | Den Haag

Als Junior Scientist in de researchgroep Intelligent Imaging werk je mee in een variëteit aan projecten. Een deel van de projecten is gericht op onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve kennis en technologie. Daarnaast voer je projecten uit waarbij onze kennis direct wordt toegepast bij klanten uit het bedrijfsleven, industrie en de overheid. Je werkzaamheden zullen variëren van het ontwikkelen van beeldanalyse algoritmes en implementatie hiervan in software tools tot het voorbereiden en uitvoeren van experimenten en data analyses. Dit alles doe je in een hecht team van professionals in een open en informele cultuur.

Meer informatie

Stage elektrotechnishc ontwerp en advies

Binnen de divisie infrastructuur zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair!
De inhoud van de stage is gericht op elektrotechnisch ontwerp en advies. Je wordt, in overleg met je teamleider, breed ingezet in de adviesgroep.Projecten die deze adviesgroep de laatste jaren gedaan heeft en waar je aan zou kunnen werken zijn:

  • de installaties van het weg- en tunneltraject A4 Delft – Schiedam;
  • de tunnels A2 Maastricht;
  • de Oostlijn van de Metro te Amsterdam;
  • de bedienings- en besturingssystemen van de meeste grote sluizen en beweegbare bruggen van RWS en;
  • de renovatie en het op afstand bedienen van alle grote sluizen in Zeeland (MOBZ).

Meer informatie

Afstudeerstage smart buildings

Smart is een container begrip geworden waaraan verschillende zaken zoals comfort, energiezuinigheid, veiligheid, historische gegevens (dataloggen, trends, big data) kunnen worden opgehangen. Maar wat maakt een gebouw nu werkelijk “Smart” en hoe zit deze integratie er dan uit nu en over 20 jaar? Dat willen wij graag met behulp van jou onderzoeken! Zijn bijvoorbeeld de installaties in een gebouw, of delen hiervan, zelflerend zodat deze een voorspellend vermogen kunnen opbouwen en hierdoor sneller kunnen anticiperen op situatiewijzigingen? Erg interessante ontwikkelingen wat wij helder willen krijgen door middel van dit onderzoek.
Meer info
Solliciteer

Soft- and hardware development project, student level

For a joint project between LocSense and the University of Twente, the BIOS Lab-on-a-Chip chair is looking for a student-assistant for soft- and hardware development.
Focus of the project is to characterize an existing prototype of a device to monitor the quality of cell cultures via electrical detection.

The project is focused in particular on the interfacing between the detector and the cell culture. Tasks include:
- Characterization and revision of the current design
- Controlling the device through SPI (Arduino)

Meer info

 

procesoptimalisatie bij Benchmark

Ben jij bezig met je technische studie? Ben je nog op zoek naar een gave bijbaan? Ga aan de slag bij Benchmark Electronics.

More information

Internship/thesis: Software Defined Radio Development and applications

During your assignment you will be involved in the research and development aimed at innovations in the surveillance of the radio spectrum. With the rise of Software Defined Radio (SDR) technology, radio functionality and digital signal processing capabilities come available which creates opportunities for further development and applications.

More information