[maandag 18 december 2017 15:24] - [54.82.112.193]

Vacatures, Stages en Afstudeeropdrachten

 

Afstudeerstage: De opzet van een BIM model voor elektrotechnische toepassingen

Arcadis Nederland BV biedt een afstudeerstage aan binnen de adviesgroep Energie en Telecom in Amersfoort.

De algemene vraag die we willen laten onderzoeken is: ‘Hoe krijgen we HF gegevens in dit model?’ Hierbij dient uitgegaan te worden van zowel huidige radiocommunicatiesystemen als mogelijk toekomstige systemen die in het model toegepast kunnen worden. Op deze manier wordt uiteindelijk de propagatie van de verschillende systemen duidelijk.
In het model zelf moeten zowel antennes als “leaky feeders” opgenomen worden.

Meer informatie

Afstudeeropdracht TNO: Berekening van elektromagnetische propagatie in gelaagde media

Om schepen tegen corrosie te beschermen wordt naast coating gebruik gemaakt van Kathodische Bescherming.

Hierdoor loopt elektrische stroom door het water en deze draagt bij aan elektrische en magnetische velden rondom het schip, de zogenaamde elektrische en magnetische signatuur.

Moderne zeemijnen gebruiken elektrische en magnetische sensoren om deze velden waar te nemen en zo een inschatting te doen van hun target. Voor marineschepen, die in mijnengevaarlijk gebied moeten kunnen opereren, is het daarom van belang om inzicht te hebben in de elektrische en magnetische bijdrage aan de signatuur ten gevolge van het gebruik van Kathodische Bescherming, en om deze bijdrage indien mogelijk te reduceren. Met eindige elementen berekeningen (Comsol Multiphysics) kan een inschatting worden gemaakt van de elektrische signatuur.

Meer informatie

Stage elektrotechnishc ontwerp en advies

Binnen de divisie infrastructuur van Arcadis zijn ze op zoek naar een enthousiaste stagiair!

De inhoud van de stage is gericht op elektrotechnisch ontwerp en advies. Je wordt, in overleg met je teamleider, breed ingezet in de adviesgroep.

Projecten die deze adviesgroep de laatste jaren gedaan heeft en waar je aan zou kunnen werken zijn:

  • de installaties van het weg- en tunneltraject A4 Delft – Schiedam;
  • de tunnels A2 Maastricht;
  • de Oostlijn van de Metro te Amsterdam;
  • de bedienings- en besturingssystemen van de meeste grote sluizen en beweegbare bruggen van RWS en;
  • de renovatie en het op afstand bedienen van alle grote sluizen in Zeeland (MOBZ).

Meer informatie