[maandag 24 januari 2022 15:15] - [52.203.18.65]

Onderwijs

Als studievereniging voor de studies bachelor en master Electrical Engineering, master Embedded Systems (met Inter-Actief) en master Systems and Control (met Abacus) behartigt Scintilla de belangen van haar leden. Onderwijs speelt vanzelfsprekend een centrale rol in de doelstellingen van de vereniging. Op deze pagina kan je vinden op welke wijze Scintilla de kwaliteit van het onderwijs waarborgt.

Waarborging van de onderwijskwaliteit

Het is voor leden belangrijk dat zij zich kunnen richten op het studeren. Scintilla zet zich in voor de implementatie van de juiste randvoorwaarden voor studenten en houdt de naleving van reeds gemaakte afspraken nauwlettend in de gaten. De commissaris onderwijszaken van het bestuur werkt nauw samen met het belangrijkste onderwijsorgaan van de vereniging, STUDI (voormalig StOEL), en de onderwijsorganen van de universiteit om dit te bewerkstelligen.

Daarnaast is het belangrijk om studenten effectieve mogelijkheden te bieden om problemen aan te kaarten en suggesties aan te dragen, hiervoor organiseert de vereniging meerdere vormen van onderwijsevaluatie. Heb je daarnaast een klacht, vraag of suggestie? Neem dan contact op met de commissaris onderwijszaken of met STUDI:

Jop ten Wolde
Commissaris Onderwijszaken van het 92e bestuur

STUDI
Scintilla's Taskforce for University Developments and Improvements

Uitbreiding van praktische en theoretische kennis

Vanuit de vereniging vinden wij het van groots belang dat elke student Electrical Engineering essentiële vaardigheden beheerst die nodig zijn voor de studie. De vereniging verzorgt een variëteit aan cursussen om deze vaardigheden bij te brengen waar nodig en bekijkt regelmatig hoe de toekomstbestendigheid van haar leden kan worden vergroot. Bekijk voor het actuele cursusaanbod de website van de cursuscommissie.

Op theoretisch vlak verzorgt Scintilla naast symposia ook lunchlezingen over verschillende onderwerpen. Daarnaast hebben leden inzage in een aantal boeken gerelateerd aan de studie. Het kennisplatform dat de vereniging biedt, beslaat verder een tentamenbank en een netwerk van leden en alumni.

Tentamenbank

Scintilla onderhoudt een tentamenbank. Wij pogen deze zo actueel mogelijk te houden, maar we hebben de input van studenten nodig. Heb jij nog een tentamen? Lever hem in bij het bestuur en verdien een lot voor de tentamenloterij tijdens SCALA's zomer barbeque!

Studieboekenverkoop

Scintilla helpt met het verkopen van de goede studieboeken voor je bachelor, minor, pre-master en master. Dit gaat in combinatie met Studystore, zij leveren de boeken. De boeken kunnen (na inloggen) worden gevonden en besteld onder mijn Scintilla.