[zaterdag 17 november 2018 06:00] - [54.147.142.16]

Onderwijs

Als studievereniging voor de studie Electrical Engineering behartigt Scintilla de belangen van haar leden. Onderwijs speelt vanzelfsprekend een centrale rol in de doelstellingen van de vereniging. Op deze pagina kan je vinden op welke wijze Scintilla de kwaliteit van het onderwijs waarborgt.

Uitbreiding van praktische en theoretische kennis

Vanuit Scintilla vinden wij het van groots belang dat elke student Electrical Engineering essentiële vaardigheden beheerst die nodig zijn voor de studie. De vereniging verzorgt een variëteit aan cursussen om deze vaardigheden bij te brengen waar nodig en bekijkt regelmatig hoe de toekomstbestendigheid van haar leden kan worden vergroot. Bekijk voor het actuele cursusaanbod de website van de cursuscommissie.

Op theoretisch vlak verzorgt Scintilla naast symposia ook lunchlezingen over verschillende onderwerpen. Daarnaast hebben leden inzage in een aantal boeken gerelateerd aan de studie. Het kennisplatform dat de vereniging biedt, beslaat verder een tentamenbank en een netwerk van leden en alumni.

Waarborging van de onderwijskwaliteit

Het is voor leden belangrijk dat zij zich kunnen richten op het studeren. De vereniging zet zich in voor de implementatie van de juiste randvoorwaarden voor studenten en houdt de naleving van reeds gemaakte afspraken nauwlettend in de gaten. De commissaris onderwijszaken van het bestuur werkt nauw samen met het belangrijkste onderwijsorgaan van de vereniging, StOEL, en de onderwijsorganen van de universiteit om dit te bewerkstelligen.

Daarnaast is het belangrijk om studenten effectieve mogelijkheden te bieden om problemen aan te kaarten en suggesties aan te dragen, hiervoor organiseert de vereniging meerdere vormen van onderwijsevaluatie. Heb je daarnaast een klacht, vraag of suggestie? Neem dan contact op met de commissaris onderwijszaken of met StOEL:

Romano Ferla
Commissaris Onderwijszaken van het 89e bestuur

StOEL
Studenten Overleg Elektrotechniek

Tentamenbank

Scintilla onderhoudt een tentamenbank. Wij pogen deze zo actueel mogelijk te houden, maar we hebben de input van studenten nodig. Heb jij nog een tentamen? Lever hem in bij het bestuur en verdien een lot voor de tentamenloterij tijdens SCALA's zomer barbeque!