[maandag 24 januari 2022 15:27] - [52.203.18.65]

De vereniging

De E.T.S.V. Scintilla is de studievereniging van de opleiding elektrotechniek aan de Universiteit Twente. De studievereniging is meer dan 50 jaar geleden opgericht, op 9 september 1965. Tegenwoordig heeft de vereniging zo´n 700 leden, waarvan 450 de studie elektrotechniek volgen.

De belangrijkste taak van Scintilla is het ondersteunen van de studenten gedurende hun studie en zorgen voor ontspanning naast hun studie. Deze taak valt grofweg uiteen in vier hoofdtaken:

  • de praktische en theoretische kennis van de elektrotechnische wetenschap van de leden uit te breiden,
  • de studiebelangen van de studerenden in de elektrotechniek aan de Universiteit Twente te behartigen,
  • de goede gang van het onderwijs in de elektrotechniek te bevorderen,
  • de onderlinge band tussen de leden te verstevigen;

welke op de volgende wijze gerealiseerd proberen te worden:

  • het houden van bijeenkomsten en vergaderingen,
  • het organiseren van en medewerking verlenen bij excursies,
  • het plegen van overleg met de daarvoor in aanmerking komende organen van de Universiteit Twente in het algemeen en van de opleiding Elektrotechniek in het bijzonder,
  • het uitgeven van technische geschriften en het bevorderen van de circulatie daarvan,
  • het onderhouden van contacten met andere studieverenigingen,
  • het onderhouden van andere contacten die in het belang zijn van de vereniging.

Om al deze taken te vervullen zijn er binnen Scintilla verscheidene commissies opgestart die elk een deel van deze taken proberen te vervullen. Al deze commissies worden door ruim 100 actievelingen draaiende gehouden. Deze commissies werken niet alleen met elkaar samen, maar ook met commissies van andere studieverenigingen, de faculteit en organisaties uit het bedrijfsleven. Voor een compleet overzicht van alle huidige commissies kunt u hier klikken.

Scintilla verzorgt dus de uitbreiding van de kennis van haar leden en probeert haar leden alvast in contact te brengen met het bedrijfsleven en hun hier op voor te bereiden. Dit doel werkt logischerwijs aan twee kanten, waardoor zeer veel bedrijven al reeds bekend zijn bij onze leden op het moment van afstuderen. Niet alleen aan het einde de studie is deze naamsbekendheid van belang, maar ook voor het opvullen van eventuele stageplekken.

Om het doel van de E.T.S.V. Scintilla na te streven, wordt binnen het bestuur elk jaar opnieuw een beleid uitgestippeld waarin de leden de hoogste prioriteit krijgen. Al met al een vereniging ván elektrotechniekstudenten vóór elektrotechniekstudenten.