[vrijdag 18 januari 2019 11:21] - [3.84.186.122]

StOEL - Onderwijscommissie EE

StOEL logo
Adres
Zilverling E-204 
Postbus 217 
7500 AE Enschede
Tel
tel: 053 489 2810 
Email
stoel@scintilla.utwente.nl

Wie zijn het StOEL?

Het Studenten Overleg EL is een groep studenten die zich actief in wil zetten voor de bewaking en verbetering van het (elektrotechniek-) onderwijs aan de Universiteit Twente. De historie van het StOEL gaan terug tot 1974 toen de Afdelingsgroep EL is opgericht. Het StOEL stelt zich ten doel het onderwijs aan de opleiding Elektrotechniek positief kritisch te volgen.

Naast het direct verhelpen van studieproblemen vergadert het StOEL tweekelijks in de middagpauze met alle studenten van de studieorganen binnen Elektrotechniek. In deze groep zitten studenten die in de opleidingscommissie (OLC) en de onderwijskwaliteitscommissie (OKC) zitten. De OLC is het hoogste orgaan binnen opleiding en de OKC evalueert de vakken van het curriculum. Hiernaast is er soms ook een vertegenwoordiger van de Faculteitsraad EWI (FREWI) aanwezig. In deze vergaderingen zetten we alle problemen op een rij en vervolgens proberen we deze op te lossen

Verder heeft het StOEL ook zijn eigen evaluatiesysteem van het onderwijs in de vorm van de EEG (Elektrotechniek Evaluatie Groep). Hier wordt uit elk kwartiel van de bachelor, die niet ook al door de OKC wordt bekeken, geëvalueerd op onder andere studeerbaarheid en samenhang van de vakken en toetsing. Dit gebeurt door een groep studenten uit het betreffende kwartiel samen te stellen die vervolgens met een aantal leden met het StOEL het kwartiel doornemen, zonder docent.

Daarnaast reikt het StOEL, onder de naam het OPEL (Onderwijs Prijs EL) of VAUXHALL, elk jaar de onderwijsprijs uit aan een docent van elektrotechniek die rond een bepaald thema bijzonder goed heeft gepresenteerd.

Ten slotte onderhoudt het StOEL de onderwijsinformatie op de website waar je allerlei informatie kunt vinden over bijvoorbeeld het OER of hoe de onderwijsstructuur van de EWI in elkaar zit.

 StOEL vragen logo

Historie van het StOEL

De StOEL is opegricht in 1974 onder de naam het AGEL (Afdelings Groep ELektrotechniek).

De naam van het StOEL is in 2001 veranderd omdat de afdelingsgroepen van veel van de faculteiten hun naam veranderden in studentenoverleg en men besloot dit dus ook voor Elektrotechniek te doen. Om men te laten wennen aan de nieuwe naam, heeft het studentenorgaan een jaar lang Studentenoverleg AGEL geheten.

Diagram van StOEL en andere organen

Download hier het diagram waarin precies wordt uitgelegd wat de relatie is tussen StOEL en andere organen die zich binnen de UT bezig houden met het onderwijs.

  1. Onderwijsorganenstructuur.pdf (80,5 KB)

StOEL logoHieronder vind je een opsomming van alle organen waar het StOEL mee te maken heeft. De lijst bestaat uit commissies waarin het StOEL is vertegenwoordigd en uit commissies van de faculteit waarvoor het StOEL studenten voordraagt.

  1. FREWI (FaculteitsRaad EWI)
  2. OLC (OpLeidings Commissie)
  3. OKC (Onderwijs KwaliteitsCommissie)
  4. EEG (Elektrotechniek EvaluatieGroep)
  5. StOC (Student OnderwijsConvent)
  6. OOC (Overleg OnderwijsCommissarissen)
  7. OPEL (OnderwijsPrijs EL)

 

Faculteitsraad Electrotechniek, Wiskunde en Informatica

De Faculteitsraad is het adviesorgaan van het MTEWI (Maganement Team EWI). De belangrijke beslissingen van het Managementteam worden voor advies of ter instemming aan de FREWI voorgelegd. De Faculteitsraad ontplooit zelf ook activiteiten. Ieder jaar levert het StOEL een kandidatenlijst in bij de verkiezingen van de studentleden in de FREWI. 

Zie voor meer informatie de website van de FREWI

Opleidings Commissie

De opleidings commissie geeft de opleidingsdirecteur advies over hoe de opleiding eruit zou moeten zien. Dit varieert van een praktisch advies over een enkel vak tot de discussie of de kennis die afgestudeerde EL'ers hebben wel aansluit op hun loopbaan. Het StOEL levert ieder jaar een kandidatenlijst in bij de verkiezingen van de studentleden van de OLC. 

Zie voor meer informatie de website van de OLC

Onderwijs Kwaliteitscommissie

De OKC evalueert vakken door bij een aantal vakken per jaar een groepje studenten over het vak te laten discussikren met de docent en leden van de OKC en door alle deelnemende studenten enqujtes te laten invullen over het vak. De OKC formuleert een advies aan de opleidingsdirecteur aan de hand van de resultaten van de evaluatie. Vanuit het StOEL zit een student als waarnemer bij de vergadering. 

Zie voor meer informatie de website van de OKC